Instagram nyereményjáték

szabályzat

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: MINIMIND ETETŐSZÉK NYEREMÉNYJÁTÉK
A játék meghatározása: A Minimind Hungary és Aryee Claudia Dedei nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalják, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Minimind Hungary (@minimindhungary) és Aryee Claudia Dedei (@tucsiii) néven megtalálhatók. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

 • Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervezők profiljával és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. A játék időtartama

A játék 2019. november 11. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2019. november 17-e 20 óráig tart.

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Minimind Hungary (@minimindhungary) Aryee Claudia Dedei (@tucsiii)  és „Kedveli” a Minimind Hungary (@minimindhungary) Aryee Claudia Dedei (@tucsiii) Instagram oldalán található játékra irányuló 2019. november 10-én közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2019. november 17-e 20 óráig

 • a nyereményben meghatározott termékeket ábrázoló Instagram képet kedveli, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint a Minimind Hungary (@minimindhungary), Aryee Claudia Dedei (@tucsiii) hivatalos Instagram oldalát követi.
 1. Nyeremény
  A nyereményjátékban az összes, az Instagram képetkedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: egy alap etetőszék választható színben (fehér vagy grafit), mely tartalmazza kisasztalhoz és normál asztalmagassághoz a lábakat, valamint az ülésrészt, ami gyártói ajánlás szerint 6 hónapos kortól 6 éves korig használható. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt.

 

7.  A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2019. november 17-e 20 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2019. november 17-e 20 óra után, maximum 1 héten belül történik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyezteti a Minimind Hungary. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

 1. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezőkkel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2019. november 30-a 24 óráig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Minimind Hungary (@minimindhungary), Aryee Claudia Dedei (@tucsiii) ) hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

 1. A Szervezők jogai

A Szervezők kizárják felelősségüket bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Minimind Hungary (@minimindhungary), Aryee Claudia Dedei (@tucsiii)  hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Minimind Hungary (@minimindhungary), Aryee Claudia Dedei (@tucsiii) fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Minimind Hungary (@minimindhungary), Aryee Claudia Dedei (@tucsiii) számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Minimind Hungary (@minimindhungary), Aryee Claudia Dedei (@tucsiii)  a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a Minimind Hungary (@minimindhungary), Aryee Claudia Dedei (@tucsiii)  nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@minimind.hu .